PNEUMOLOGIE
DR. MED. HANS JÖRG BAUMANN

Prävention und Schulung

• DMP-Schulung Asthma & COPD
• Impfungen
• Lungensport: Beratung / Verordnung
• Schulungen
• Trainingsberatung
• Tabakabhängigkeit: Raucherentwöhnungskurse in der Praxis

Rezeptwunsch

Terminwunsch / Rezeptwunsch